לאיזו עיר נוספת

תגיע החלוקה המסובסדת?

אתם קובעים!

אלעד

טבריה

צפת

חיפה

אשדוד