קבלת התורה באהבה

לקחת חלק עם 4,800 אברכים המסיימים יחד בליל פורים הקרוב את לימוד כל הש"ס - 8 פעמים

אברכים
כוללי ענק ברחבי הארץ
סיומים של כל הש"ס

ליל פורים.
זמן קבלת תורה
שבעל פה מאהבה

יתכנסו 4800 אברכים בארבעה בתי מדרשות ענקיים בירושלים, בבני ברק, באשדוד ובמודיעין עילית, ויתחלקו ביניהם בלימוד כל הש"ס – התורה שבעל פה. יחד ישלימו את לימוד כל הש"ס שמונה פעמים! וכבימי מרדכי שישב עם תינוקות של בית רבן, וקול תורתם הכריע את הכף.

גם השנה, בחצות הלילה, כאשר יפתחו שערי שמים לקבל את רבבות המילים הקדושות, ייכנסו עמן עוד כמה מילים... אלפי הלומדים יעמדו בתפילה על צרכי עם ישראל המרובים. תפילה ובקשה תעלינה ותבאנה בשערי השמיים. בסיום אמירת פרקי התהילים יקבל כל אחד מן הלומדים דף עם בקשות עמך בית ישראל הנצרכים לברכה וישועה. הם יזכירו בפירוט כל שם ומשאלתו ויעתירו בעדו ברגש.
ובמעמד הזה אתה חייב להיות. אתה ומשפחתך. אתם ומשאלות לבכם.

קחו חלק:

למסירת שם שיוזכר בפרטות

למניין אברכים שיזכירו בפרטות בסוף המעמד

להזכרת השם בפרטות  ע"י כל ה-1200 אברכים

כל סכום שתרצו…