בוגר יקר אח לדרך!

מצורף סקר לצורך הרחבת פעילות קהילת בוגרי דרך השם.
למען המטרה החשובה אנא הקפידו לענות בהקדם, ולהעביר גם ליתר בוגרי הישיבה הקדושה.

בברכת אחים
ישיבת דרך השם

תמונות מכנס בוגרי הישיבה