הפסח הזה
דואגים ליתומים
ואלמנות!

במקום אבא...

"נחזיק חזק" מעניק סיוע למאות משפחות
בהן אבא או אמא כבר אינם.

החג הזה לא נשאיר אותם לבד, גם לא בשלב ההכנות!

עזרו לנו לתמוך בהם >>>

אנו נמצאים לצד המשפחות בכל רגע, מסייעים בכל בעיה שהיתה נפתרת
אילולא היה חסר אחד מבני הזוג:

♥ תיקוני בית, גם סיוד ושיפוץ כשצריך, בסבסוד משמעותי במקרה של קושי כלכלי. ♥ חונכים עבור הילדים, עזרה לאחר שעות הלימודים
♥ אספקת ארוחות במקרי הצורך ♥ קייטנות, מסיבות ומגוון פעילויות במטרה להכניס שמחה לחיי המשפחות ♥ חלוקת מתנות לאלמנות ויתומים לפני חגים ואירועים מיוחדים ומענה צמוד לכל צורך.